În procedurile de insolvență și faliment oferim consultanță în cadrul procedurii de reorganizare atât debitorului cât și creditorului.

Asistăm clienții în faza procedurilor colective (procedura insolvenței, reorganizare judiciară, faliment). Asistarea debitorilor se concretizează în selectarea procedurilor preventive potrivite, precum și în punerea acestora în aplicare, negocierea cu creditorii, monitorizarea procedurii colective.

Cu privire la creditori, oferim atât consultanţă, cât și reprezentare pentru protejarea intereselor acestora.

Am reprezentat şi reprezentăm clienții în litigiile referitoare la antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor care au cauzat starea de insolvență, precum și în orice alte litigii conexe procedurii insolvenței și falimentului.